Drama Triều Ca [朝歌] Zhao Ge Trailer: Trương Triết Hạn, Ngô Cẩn Ngôn, Bảo Kiếm Phong

Drama Triều Ca [朝歌] Zhao Ge Trailer: Trương Triết Hạn, Ngô Cẩn Ngôn, Bảo Kiếm Phong
Drama Triều Ca [朝歌] Zhao Ge Trailer
Diễn viên:
Trương Triết Hạn ( 张哲瀚) Zhang Zhe Han
Ngô Cẩn Ngôn (吴谨言) Wu Jin Yan
Ngô Giai Di (吴佳怡) – Wu Jia Yi
Bảo Kiếm Phong ( 保剑锋) Bao Jian Feng
Mễ Nhiệt (米热) Mi Re

Biên kịch: Vu Chính (于正) Yu Zhengコメントを残す

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)